Cysylltu â ni | Contact us

Sut i gymryd rhan

Os ydych yn fusnes crefft, rhodd neu arbenigedd lleoli yn Sir Gaerfyrddin wledig, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Rhowch alwad i ni nawr i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan yn y cyfle i rwydweithio!

How to get involved

If you are a craft, gift or speciality business located in rural Carmarthenshire then we would love to hear from you.  Give us a call now to find out how you can get involved in this networking opportunity!

Cyfeiriad | Address: Units 1-4 Enterprise Workshops, 100 Trostre Road, Llanelli, SA15 2EA

E-bost | Email: info@net-works.org.uk

Ffon | Telephone: 01554 772 056

Facebook: @CarmarthenshireRuralNet.Works

Twitter: carmsnetworks

Instagram: carmsnetworks