Net.Works

Croeso

Ydych chi'n meddwl am ddechrau busnes neu sydd eisoes yn rhedeg celfyddydau, crefftau, anrhegion neu fusnes bwyd arall yn RURAL Sir Gaerfyrddin? Ydych chi am i ddatblygu a thyfu eich busnes drwy rannu arbenigedd a gweithio ar y cyd? Yna y prosiect hwn ar eich cyfer chi! Sir Gaerfyrddin GWLEDIG Net.Works anelu at ddod â gwneuthurwyr crefftau proffesiynol a busnesau bwyd arbenigol yn y rhanbarth i hyrwyddo, cefnogi a datblygu eu busnesau trwy gydweithio a mentora

Welcome

Are you thinking of starting up or already running an arts, crafts, gifts or alternative food business in RURAL Carmarthenshire? Do you want to develop and grow your business through the sharing of expertise and collaborative working? Then this project is for you! Carmarthenshire RURAL Net.Works aims to bring together professional craft makers and specialty food businesses in the region to promote, support and develop their businesses through collaboration and mentoring

Gallwn eich cefnogi! | We can support you!

Rhannu arbenigedd busnes, arfer gorau Rhannu, Mentora Busnes, Cymorth i ddod o hyd i farchnadoedd newydd | Sharing business expertise, Sharing best practice, Business Mentoring, & Support in finding new markets